top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Eigen risico en aansprakelijkheid

1.1. Het deelnemen aan de lessen, workshops en sessies is geheel voor eigen risico.
1.2. Tekentaal4all is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.
1.3. Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik wordt toegebracht aan eigendommen van Tekentaal4all, dienen te worden vergoed.

Artikel 2: Lidmaatschap

2.1. De deelnemer betaalt de cursus, workshop of sessie vooraf. Indien er niet is betaald, kan de toegang tot de les worden geweigerd. 
2.2. Indien de deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming van een cursus of workshop, is er geen recht op restitutie van het lesgeld.
2.3. Indien de deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming van een sessie, is er geen recht op restitutie van de betaalde sessie.
2.4. De deelnemer heeft het recht om een betaalde cursus, workshop of sessie in te halen, maar dit kan alleen tijdens een andere zelfde lopende cursus, workshop of een andere afspraak voor een sessie.

Artikel 3:  Vakantie en annulering

3.1. Tijdens schoolvakanties zijn er geen cursuslessen. De cursusdagen zijn van te voren bekend gemaakt.
3.2. Bij vakantie van de deelnemer is er geen recht op inhalen, maar indien het mogelijk is in een andere groep geplaatst te worden, kan de les op dat moment worden ingehaald.
3.3. Bij ziekte van de deelnemer is er alleen recht  om in te halen, als de deelnemer in een andere groep geplaatst kan worden.
3.4. Bij ziekte van de docent of coach kan er altijd een les of sessie worden ingehaald of vindt er restitutie van het betaalde lesgeld plaats.

Artikel 4: Lesgeld

4.1. Tekentaal4all heeft het recht om ieder jaar de tarieven te wijzigen. De tarieven zijn altijd van te voren bekend. Bij tussentijdse verhogingen kan de cursist zelf bepalen of het lidmaatschap wordt beëindigd.

Artikel 5: Privacybeleid

5.1. Het privacybeleid kun je hier vinden.

Artikel 6: Akkoordverklaring

6.1. Bij het inschrijven van een cursus, workshop of sessie is de deelnemer akkoord gegaan met alle artikelen in de algemene voorwaarden.  
6.2. De toestemming staat ook op het inschrijfformulier, voor het geval er rechtstreeks mailcontact is ontstaan.

Artikel 7: Wijzigingen

7.1. Tekentaal4all houdt het recht om wijzigingen toe te passen in de algemene voorwaarden. Hierbij zal de datum van wijziging worden vermeld.

Artikel 8: Eigendomsrecht

8.1. Niets van deze website mag worden overgenomen, opgeslagen, gekopieerd of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of wijze, tenzij hier een schriftelijke toestemming voor is. 

bottom of page